Поднеси иницијатива

Придружете ни се и вие во нашата мисија и вклучете се во активностите на фондацијата, со доставување ваши идеи и предлози или со барања за користење на нашата помош. Заедно сплотени,  полесно и подобро ќе ја оствариме целта за градење похумано и попросперитетно општество за сегашните и идните генерации! Секој од нас чувствува дека она што го прави е само една капка во океанот. Но, ако не правиме ништо, океанот ќе биде посиромашен за таа една капка... Поднеси иницијатива: info@fondacijacifliganec.org.mk