Да градиш црква е да беседиш со Возвишениот Бог

„Да градите домови, покриви над глава, оџак, тоа е исто како на луѓето да им дарувате клуч на душата. Можеби филозофијата од мали ноѕе да се прави,  да се гради нешто е „спиритус мовенс“ во животот на Чифлиганец, кој одлучил храбро, како вистински шампион во срцето да се бори и со дела и со знаење, решен да оди или на сѐ или ништо. Да градиш црква е исто како да градиш куќа, покрив на својот народ, да градиш црква е да ја споделиш секоја радост и болка на луѓето. Да градиш црква е да откинеш еден свој дел од сопствената молитва за да беседиш со Возвишениот Бог. Ваквите луѓе и се потребни на Република Македонија, поради што европската награда за најдобра компанија и најуспешен менаџер се на македонскиот народ.“

Валентина Божиноска, претседател на комисијата за односи со верските заедници на Република Македонија.

Валентина Божиноска, претседател на комисијата за односи со верските заедници на Република Македонија.