2013 – Едногодишна стипендија за Слободанка Серафимовска

Во 2013 со едногодишна стипендија се стипендира Слободанка Серафимовска, студентка на факултетот по архитектура на универзитетот во Љубљана, Словенија.

Stipendii_Beba