2011 – Изградба на фонтана во Кисела Вода, Скопје

Во општина Кисела Вода, Скопје, изградена и донирана е фонтаната „Македонија“, во стариот парк, кој прерасна во уредено зелено катче за одмор, прошетки и релаксација на граѓаните. Проектот е награден во категоријата „Вложување во заедницата“ од министерството за економија за најдобри ООП во Македонија, 2011 година.

Fontana Kiselavoda 2