2009 – Изградба на саат кула во Ѓорче Петров, Скопје

Во општина Ѓорче Петров, Скопје донирана е саат кула во близина на станбено-деловниот објект на Адора инженеринг, каде таа во ова динамично живеење им го мери времето како најскапоцено нешто на жителите. Проектот е награден во категоријата „Вложување во заедницата“ од министерството за економија за најдобри ООП кај македонските претпријатија, 2009 година.

Gorce petrov, Skopje