2005 – Првиот зелен појас околу објект Карпош, Скопје

Почнувајќи од првиот изграден станбен објект на Адора инженеринг во општина Карпош, Скопје, до денес, компанијата хортикултурно ја облагородува и заштитува животната средина околу сите свои објекти, со густи зелени појаси што  претставуваат еко штит, цветни градини и шуми кои ја разубавуваат околината.

Zelen pojas-Karposh-Skopje