2013 – Поддршка на борење, планинарење и велосипедизам

Поддршка на Боречкиот клуб во Радовиш и Планинарската асоцијација во Делчево, поддршка на масовното велосипедско дефиле во Скопје на меѓународниот ден без автомобили, 2013 година.

Velosipedsko defile